Tidsvitne Alf Knudsen er død

17. desember døde Alf Monrad Knudsen (93), og et viktig tidsvitne er borte. Hans beskrivelser fra en brutal fangetid, har han siden 1995 fortalt til tusener av ungdommer på reise med Hvite Busser og Aktive Fredsreiser.

Alf Knudsen

Sammen med to kamerater ville 19 år gamle Alf over til England for å sloss for de allierte. Men i Halden ble de arrestert av Gestapo. I mars 1943 ble de videresendt til Tyskland med fangeskipet Donau. Så med tog, til lange opphold i leirene Sachsenhausen, Majdanek, Auschwitz og til slutt Buchenwald. Våren 1945 ble han reddet av de hvite bussene fra svenske Røde Kors, og omsider brakt hjem til et fritt Norge. Alf var en av de få norske politiske fanger som havnet i Auschwitz.

Da Alf ble invitert til å bli med på reise med oss for å fortelle sin historie, var han først skeptisk til om de unge ville forstå noe av det han kunne fortelle. Han mente at det ikke hadde noe for seg å reise til de tidligere konsentrasjonsleirene med skoleungdom. Alf ble likevel med og ble gledelig overrasket. De unge lyttet og stilte interesserte spørsmål under hele reisen. 

I 1995 begynte han å reise fast på turene. Alf brukte ikke store fakter og store ord. Hans historie var så sterk i seg selv, at tilhørerne lyttet intenst i opp til halvannen time. Hans formidling har betydd svært mye for svært mange. 

I 2010 kom boken” FANGET”, som beskriver Alfs tre år i Hitlers dødsleirer. I 2014 ble han hedret med Kongens fortjenstmedalje, bl.a. for sin innsats ovenfor skoleungdommer via Hvite Busser og Aktive Fredsreiser. 17. mai 2016 fikk Alf regjeringens minnemedalje. Inntil hans siste dager opplevde han å få brev og hilsninger fra ungdommer som hadde møtt ham på reiser.

Vi lyser fred over Alf Monrad Knudsens minne.

Alf Knudsen

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE