Utstilling om Klima og Miljø på Landeskogen

Miljø utstilling Landesogen

En ny utstilling er åpnet på Landeskogen Peace Center på Grendi i Byglandsfjord. Fra før er det utstillinger om Den kalde krigen, om Landeskogens historie (tidligere bl.a. tuberkulosesanatorium), om kvinnene i Ravensbrück og om fuglene i området.

Denne gang handler det om Klima og Miljø. Kristian Rossaak ved FN-Sambandet har stått for det faglige i utstillingen. Under åpningsforedraget la han bl.a. vekt på klimagassutslipp og vannforbruk i fbm matproduksjon. Han poengterte også at miljøtiltak er fredsarbeid, og at arbeidet for bedre miljø er viktig for å oppnå FNs bærekraftsmål.

Utstillingen er gratis og er åpen daglig mellom 12 og 18 til den 15. august.

Miljøutstilling Landeskogen Elgmaskoten Ola var også på åpningen av miljøutstillingen

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE