Han var ein ganske spesiell person, ein god person!

Karsten Pettersen i Sachsenhasuen med elever

27. januar 2017 sovnet tidsvitnet Karsten Sigmund Pettersen (91) stille inn. Som 17-åring ble han sendt til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen. Etter over 2 års fangenskap ble han reddet av de Hvite bussene våren 1945.

I Sachsenhausen var Karsten Pettersen en av pleierne på den ene av de to sykeavdelingene i leiren.  Sammen med de norske legene Sven Oftedal og Per Græsli, og sykepleieren Per Roth, var han med på å redde 11 jødiske barn. De hadde vært utsatt for groteske medisinske eksperimenter i Auschwitz, men var flyttet til Sachsenhausen. Uten medisiner og bedøvelse klarte leger og pleiere å redde samtlige 11 barn. Ved 70 årsmarkeringen for frigjøringen av Sachsenhausen møttes en av de tidligere jødiske barna, Saul Oren-Hornfeld, nå 86 år gammel, med Karsten Pettersen igjen. Det ble et helt spesielt beveget møte, både for Saul og for Karsten.

Som pensjonist reiste Karsten Pettersen som tidsvitne i over 20 år, og delte sin viktige historie med svært mange unge og voksne. Hans fortelling var levende og dypt forankret i egne opplevelser i leiren, og fikk en verdi ingen skoletimer kan overgå. Han våget å stille utfordrende spørsmål som skapte ettertanke og refleksjon hos tilhørerne. En av elevene uttrykte det slik: - Han er ein ganske spesiell person, ein god person. Han får oss til å tenke oss om!

Der mange etter krigen var unyanserte og fordømmende mot tyskere generelt, var Pettersen alltid svært nøye med å skille mellom Nazi-Tyskland og dagens tyskere.
På en temakveld oppsummerte han viktigheten av å dele historien sin på denne måten:

I dag er det mange som prøver å fornekte den delen av historien som jeg forteller dere. Det er i grunnen synd på dem, for dere må alltid huske: Det går ikke an å fortie historien.

Karsten Pettersen

Med Pettersens bortgang er enda et av de få gjenlevende tidsvitnene fra tysk fangeskap borte.

Karsten S. Pettersen bisettes fra Gressvik kirke 7. februar kl. 10.30.

Vi lyser fred over hans minne!

På vegne av alle ansatte og reiseledere i
Aktive Fredsreiser .

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE