Blanche Majors Forsoningspris

Deeya Khan, foto: Fuse


Foto: Fuuse

Deeyah Khan er en norsk menneskerettighetsaktivist
og regissør, med en afghansk mor og en pakistansk far.
Som filmskaper har Deeyah Khan lagt vekt på dialog,
felleskap og forsoning – også i møte med dem vi føler stor avstand til.

Med filmen «White Right: Meeting the Enemy» har hun vist hvordan også de som uttrykker hat og mistro mot andre mennesker, må møtes med åpenhet og interesse.

Skal man komme seg ut av konflikt, trenger vi gode arenaer, og de areaene er Deeyah Khan opptatt av å skape. Ikke minst har hun vist at det er mulig å endre mening– og at det er mulig å bli tatt imot som en venn i et godt felleskap når man ønsker å vende seg bort fra hatet og voldens vei.

Deeyah Khan er en viktig kunstner og aktivist og er en verdig vinner av Blanche Majors forsoningspris

Blanche Majors Forsoningspris
Blanche Majors Forsoningspris tildeles personer eller organisasjoner som på ulike plan engasjerer seg i forsoning og forsoningsprosesser. Prisen skal være med på å peke på
viktigheten av forsoningsarbeidet som et ledd i fredsskapende arbeid, særlig i forhold til parter som er, eller har vært, i konflikt. Det er ideologen og gründeren av Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, som har tatt initiativet til prisen som er på 75 000 kroner, et diplom og en medalje.

I komiteen for Blanche Majors Forsoningspris sitter:
Helga Arntzen, Vidar Fjeldstad og Henrik Syse

Blanche Major
Blanche Major var 19 år da hennes mor, far og 31 andre slektninger ble sendt til Auschwitz og drept i
gasskammeret. Bare Blanche og en søster overlevde. ”Vi kan ikke gjøre noe med fortiden, men jeg er sikker på at vi kan gjøre noe med fremtiden. Vi må tilgi for å komme videre”, sa
Blanche Major.
Blanche Major var Aktive Fredsreisers beskytter, og minner oss hver dag om at forsoningsprosesser er avgjørende for håpet om en bedre verden.

 

Prisutdelingen er på Litteraturhuset i Oslo, i Wergeland salen.
Lørdag 20. januar kl 1600 - 1800

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE