Aktive Fredsdager 2002

Av Inger Stavelin

I nokså stor stillhet har det foregått et arrangement i Risør som burde vakt oppsikt både regionalt og nasjonalt. Her har forskere, filosofer og politikere, overlevende fra konsentrasjonsleirer, musikere og "vanlige folk" vært samlet om noe som ble viktig for oss igjen den 11. september i fjor: Fredsskapende prosesser. For Tollef Larsson, som overlevde flere konsentrasjonsleirer, var prisutdelingen som var knyttet til fredsdagene en drøm som gikk i oppfyllelse.

Når en skal oppsummere en så mangslungen helg som Aktive Fredsreisers "Aktive Fredsdager", er det naturlig å lete etter høydepunktene. Men de ca 70 deltakerne på seminarene har ganske sikkert forskjellig oppfatning av hva som var høydepunkt. For her var det mange av dem, både for dem som setter pris på intellektuell stimulans, og for dem som vurderer det hele mer ut fra følelser eller estetikk.

Utgangspunktet for "Aktive Fredsdager" er Helga Arntzens og Aktive Fredsreisers ambisjoner om å gi folk kunnskap om fredsprosesser. Derfor hadde de invitert kapasiteter som filosofen Tore Frost, rikspolitikerne Thorbjørn Jagland og Jo Benkow, psykolog Ellinor Major, førsteamanuensis Halvdan Eikeland, vår egen aktive lokalpolitiker og forfatter Knut Henning Thygesen og 15 kvinner og menn som overlevde konsentrasjonsleirene under den andre verdenskrig. I tillegg til foredragsholdere, debattanter, prisvinner og prisutdeler, var også musikere og musikk- og danseinteresserte ungdommer med og bidro.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE