Ny "fredspris" deles ut i Risør

14.-16. juni kommer riks- og utenrikspolitikerne Jo Benkow og Thorbjørn Jagland til Risør, sammen med filosofer, forfattere, tidligere konsentrasjonsleirfanger og kunst- og kulturarbeidere. Et av høydepunktene under de "Aktive fredsdagene" blir et stort fredsarrangement på Torvet. Der skal Institutt for fredsforskning dele ut den nystiftede prisen "Fangenes testament". 

Helga ønsker vekommen til Aktive Fredsadager i Risør

Hva skaper fred? Det er spørsmålet Aktive Fredsreiser setter under lupen denne sommerhelgen i Risør. Gjennom foredrag og debatter, dikt, musikk, dans og fotoutstillinger vil alle som har lyst få nye tanker og kunnskaper om dette temaet.

Et av fredsdagenes høydepunkter er arrangementet på Torvet på lørdagen. Da deler Institutt for fredsforskning ut prisen "Fangenes testamente" til en person eller gruppe som har gjort noe spesielt for å formidle kunnskap om konflikt- eller fredsskapende prosesser på en forståelig og god måte til folk flest.

- Det finnes så mye kunnskap om krig og fred og fredsskapende prosesser, sier daglig leder Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser, som står bak den nye prisen.

- Men så lite av det når frem til oss vanlige mennesker. "Fangenes testamente" er en pris som et av våre tidsvitner, Tollef Larsson, ga oss ideen til. Helt siden han selv satt i konsentrasjonsleirer under den annen verdenskrig har han ønsket at samfunnet satte sterkere fokus på hva vi har lært om Det ondes problem. Det er denne tråden vi tar opp nå. Den arven vi ønsker å gi generasjonene som kommer, er kunnskap, sier Arntzen.

 Prisen består av et diplom og 50.000 kroner.

- Vi lar ti kroner fra hver elev som reiser med oss gå til denne prisen. På den måten er ungdommen med. Hvordan skape fred er et tema som blir stadig viktigere for de unge, sier Helga Arntzen.

Aktive Fredsreiser har bedt Institutt for fredsforskning, PRIO, om å være med og plukke ut kandidater og stå for selve prisutdelingen.

 - Det vi ønsker er at prisen vil inspirere og stimulere enda flere til å engasjere seg i å forstå og formidle hvordan konflikter oppstår og kan løses, sier Helga Arntzen.

I forkant av selve prisutdelingen, blir det appeller og mange kulturinnslag. Blant annet deltar elever fra Flekkefjord sang og dans, det samme gjør den polske folkemusikk- og dansegruppa Krak Owiany.                                     

De "Aktive fredsdagene" har to seminarer i Risørhuset, en fredag og en lørdag ettermiddag. Fredag er "Fredsskapende prosesser" temaet, og da vil blant annet filosofen Tore Frost holde foredrag over temaet "Fiendebilder - bremseklosser i fredsskapende prosesser?" Tidligere stortingspresident og Høyre-politiker Jo Benkow holder også foredrag, med rasisme som tema. Under lørdagens seminar holder tidligere stats- og utenriksminister Thorbjørn Jagland foredrag over temaet "Vår sårbare verden". Førsteamanuensis dr. philos. Halvdan Eikeland og forsker Ellinor Major bidrar med foredrag om henholdsvis "Historiebevissthet" og "Reise gjennom krig og fred: Refleksjoner rundt krigens arv". Begge dager blir det paneldebatter, der Thorbjørn Jagland, Tore Frost, Jo Benkow, Tollef Larsson, Halvdan Eikeland, Ellinor Major, Helga Arntzen og forfatter og lokalpolitiker Knut Henning Thygesen deltar. Begge dager blir det også kulturinnslag i form av diktlesing og sang.

Seminarene er åpne for alle, men krever påmelding.

Parallelt med seminarer og prisutdeling på Torvet har Aktive Fredsreiser fotoutstillinger både på Spisestedet Buene og i Risørhusets foajé.

Aktive Fredsreiser setter opp busser fra Oslo og Stavanger på fredag med retur søndag.
Aktive Fredsdager og Fangenes Testament 2002 program
(pdf) (ny fane)

Fakta om Aktive Fredsreiser
Aktive Fredsreiser er et ideologisk reiseselskap som har spesialisert seg på pedagogiske temareiser for ungdom. Mange av turene går til konsentrasjonsleirer i Polen og Tyskland. Fokus er både på hva som skjedde under den 2. verdenskrig, og på positive, kreative og kulturelle krefter som drar motsatt vei. Aktive Fredsreiser arrangerer hovedsakelig gruppereiser for skoleelever, men også spesialturer for voksne. 

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE