Prisen Fangenes Testament for 2003 tildeles Hanne Sophie Greve

Hanne Sophie Greve vil la pengene som følger prisen deles mellom seks kvinner hun mener gjorde en fremragende, men i all hovedsak glemt, innsats under annen verdenskrig.

Hanne Sophie GrevePrisen deles ut av Aktive Fredsreiser, i samarbeid med Institutt for Fredsforskning (PRIO), under Aktive Fredsdager i Risør 24. og 25. mai 2003.

Det er Aktive Fredsreiser som har tatt initiativet til og finansierer prisen. Prisen består av et håndmalt diplom, en medalje og 50.000 kroner.

Prisen vil bli delt ut av direktør ved Institutt for Fredsforskning, dr. philos. Stein Tønnesson.

Vi benytte anledningen til å ønske representanter for pressen velkommen til Aktive Fredsdager i Risør lørdag 24. og søndag 25. mai 2003

Hanne Sophie Greve

Hanne Sophie Greve tildeles prisen for sitt uredde og engasjerte arbeid for menneskerettigheter gjennom de siste 20 årene. Hun har arbeidet for barns rettigheter i krigssituasjoner (Redd Barna, Etiopia, 1985), overgrep mot menneskerettigheter i flyktningeleire (Det Lutherske Verdensforbundet, Namibia, 1987), norsk humanitær bistand til krigsområder (Utenriksdepartementet, Kambodsja, 1990) og utvikling av landsbyområder etter borgerkrig (Utenriksdepartementet, Botswana, 1995). Hun har også vært valgobservatør i Romania (1990), Litauen (1991) og Latvia (1991).

Hun har hatt en rekke engasjementer for menneskerettigheter i krig og krise, blant annet i FN-sammenheng. Som dommer i Strasbourg har hun igjen fått anledning til å fremme menneskerettighetenes sak.

I Norge er Hanne Sophie Greve også kjent som den første lederen for Verdikommisjonen, en stilling hun valgte å fratre i november 1998 da hun ble utnevnt til dommer ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Hun var med på å grunnlegge Thoralf Raftos stiftelse for menneskerettigheter. I 1997 ble Hanne Sophie Greve tildelt Kirkeakademienes "Brobyggerpris".

Hanne Sophie Greve har brukt sin faglige tyngde med doktorgrad i jus og sin brede internasjonale erfaring til å kjempe for de mennesker som ikke selv har noen stemme, og som blir undertrykket og forfulgt. Hennes uredde innsats gjør henne til en verdig mottaker av prisen.

Fangenes testament

Det var Tollef Larsson som gav daglig leder og grunnlegger av Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, ideen til "Fangenes Testamente".  Helt siden han selv satt i konsentrasjonsleirer under den 2. verdenskrig har han ønsket at vi som samfunn setter sterkere fokus på hva vi har lært om "det ondes problem", med vekt på spørsmål som:
Hvordan oppstår konflikter, og hvordan kan de løses?
Hvorfor tyr mennesker i en moderne verden til vold som et redskap i konflikter?
Hvis ikke konfliktene kan løses, hvordan kan vi da leve med dem uten vold og terror?

Den arven Tollef Larsson og Aktive Fredsreiser ønsker å gi videre, er kunnskap. "Fangenes Testamente" skal gis til personer eller grupper som har gjort noe spesielt for å formidle kunnskap om konflikter og fredsskapende prosesser på en forståelig og god måte til folk flest.

Institutt for Fredsforskning

Institutt for Fredsforskning ble grunnlagt i 1959 og har som formål å drive forskning omkring betingelsene for fredelige forbindelser mellom individer, grupper og nasjoner. Nåværende forskningstemaer er betingelser for krig og fred, etikk, normer og identitet, konfliktløsning og fredsbygging. Dette gjør PRIO til en naturlig samarbeidspartner for Aktive Fredsreiser og Fredsdagene i Risør.

Den Norske Helsingsforskomiteen (NIC)

Den norske Helsingforskomite baserer sitt arbeid på Helsingforserklæringen som ble undertegnet av 35 europeiske og nordamerikanske stater på Konferansen om sikkerhet og samarbeid i Europa (KSSE) i 1975. I erklæringen blir det slått fast at respekt for menneskerettighetene er avgjørende for å bevare fred og samarbeid mellom statene. Dette gjør Den norske Helsingforskomite til en naturlig samarbeidspartner for Aktive Fredsreiser og Fredsdagene i Risør.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser har som overordnet mål å fremme fredsskapende prosesser i samfunnet. Organisasjonen ønsker å fokusere på den enkeltes ansvar og muligheter til å bidra i disse prosessen på alle plan.

Siden starten i 1992 har Helga Arntzen vært ansvarlig for at 60.000 norske skoleungdommer har fått et forhold til rasisme og intoleranse. Gjennom Aktive Fredsreiser til konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland blir krig og undertrykkelse satt i perspektiv med menneskerettigheter og toleranse. Fredsreisene tar opp temaer som fellesskap, menneskenes positive og skapende evner, troen på mennesket, selvtillit, menneskerettigheter og fredsarbeid på den ene siden, og krig, undertrykkelse og brudd på menneskerettighetene på den andre.

Aktive Fredsreiser er partipolitisk uavhengig og åpen for samarbeid med organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner med sammenfallende idégrunnlag og målsetting.

KONTAKT
Anne Sophie Greve,

PRIO
ved informasjonssjef Agnete Schønsby,
eller ring telefon 22 54 77 00
www.prio.no

Tollef Larsson

Aktive Fredsreiser,
Helga Arntzen,
send melding til kontoret
telefon 37 15 39 00, mobil 95 23 81 99

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE