Fangenes Testament til professor Arne Johan Vetlesen

19. - 20 juni 2004 - Aktive Fredsdager i Risør

Prisen "Fangenes testament" for 2004 gis til professor Arne Johan Vetlesen ved Filosofisk institutt, Universitetet i Oslo, for hans mange viktige bidrag til debatten om ondskap og folkemord og hans utrettelige forsvar for menneskeverd og etikk.

Arne Johan Vetlesen (f. 1960) har skrevet om temaer knyttet til holocaust og folkemord helt siden han startet sin filosofiske forskning på 1980-tallet, og han har kombinert dette arbeidet med mange andre interesser innen filosofien, hvilket gjør ham til en meget bredt orientert filosof. Ikke minst har Vetlesen klart å kaste nytt lys over sentrale tenkere ved å sette fokus på deres syn på menneskeverdet.
Vetlesen har nylig utgitt essaysamlingen "Menneskeverd og ondskap"
(Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003).

"Fangenes Testament" utdeles av Akive Fredsreiser i samarbeid med Institutt for fredsforskning (PRIO), til minne om Nazi-Tysklands fanger.
Prisen tildeles fremragende akademikere som bruker av sin tid og
Forskningsinnsats til å fokusere på bekjempelse av ondskap og folkemord.

Prisen ble første gang delt ut i 2002 og er så langt blitt tildelt Bernt
Hagtvet og Hanne Sophie Greve. Prisen er i år på 50.000 kroner og deles, som i tidligere år, ut i Risør.
Årets prisutdeling vil finne sted lørdag 19. Juni og den vil bli delt ut
av seniorforsker Henrik Syse ved Instututt for Fredsforskning (PRIO).

Aktive Fredsreiser arrangerer dokumentasjonsreiser til
konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland for over 8000 skoleelever hvert år.

 

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE