Fangenes Testament til Bård Mæland og Det norske feltprestkorpset

Av Inger Stavelin

Aktive Fredsreisers pris "Fangenes Testament" gis i år til feltprest Bård Mæland og Det norske feltprestkorpset. De får prisen for sitt arbeid med etikk og moral i Forsvaret. Det er Institutt for fredsforskning PRIO som deler ut prisen i Risør lørdag den 11. juni.

Prisen Fangenes Testament deles i år mellom stabsprest dr. theol. Bård Mæland og Det norske feltprestkorpset. Bård Mæland får prisen for sitt utrettelige arbeid med å integrere etikk og gode holdninger i Det norske forsvaret, ikke minst blant dem som skal delta i nasjonal og internasjonal tjeneste, og for sitt faglige nybrottsarbeid. Av hans faglige arbeid understrekes særlig etableringen av de høyt respekterte fagtidsskriftene Pacem og Journal of Military Ethics, som begge har bidratt til styrket refleksjon, i Norge og internasjonalt, om hva som skal til for å unngå krigsforbrytelser og sikre en høy moralsk standard innen et militært system.

Feltprestkorpset får prisen for sitt arbeid gjennom mange år med å sikre solid etikkundervisning i Forsvaret på alle nivåer, kombinert med forskning på høyt nivå om hvordan man kan sikre solide moralske standarder blant norske soldater og offiserer.

Begge prisvinnerne er med på å bygge det bolverk som er nødvendig for å sikre at all
bruk av væpnede styrker skjer innenfor folkerettslige og moralske standarder, og at krigsforbrytelser og fornedrende handlinger unngås.

Fangenes Testament gis til "den eller de som i skrift, tale eller handling medvirker til opplysning som fremmer forståelsen av Det Onde slik at vi bedre skal bli i stand til å bygge barrierer mot det i vårt eget sinn. Prisen går i særdeleshet til forskerer som har brukt av sin tid, kunnskap og innsikt for å bygge opp en reell beredskap mot ondskap - og til fremme for fred." (Fra statuttene for prisen.)

Prisen deles ut under Aktive Fredsdager i Risør 11. og 12. juni.
Program for dagene.pdf

Tidligere prisvinnere

2002: Professor i statsvitenskap Bernt Hagtvet
2003: Dommer ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg Hanne Sophie Greve
2004: Professor Arne Johan Vetlesen

Om Bård Mæland

Bård Mæland er stabsprest og forsker hos Feltprosten, og er nylig ansatt som
professor i systematisk teologi ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Han har en teologisk doktorgrad på forholdet mellom kristendom og islam, og har publisert en rekke artikler innen komparativ teologi og militæretikk.
Han har blant annet skrevet boka "Skadeskutt idealisme - Norsk offisersmoral i Kosovo". Boka bygger på intervjuer med offiserer som tjenestegjorde i den norske styrken i Kosovo i 2000-2002 og handler om etiske dilemmaer og hva som skjer når idealismen knekkes og ubudne følelser kommer snikende.

Om Fangenes Testament

Prisen består av et håndmalt diplom og 50.000 kr, og deles ut i samarbeid med Norsk Fredsforskningsinstitutt (PRIO). Navnet "Fangenes testament" er Tollef Larssons idé. Helt siden han selv satt i konsentrasjonsleirer under den annen verdenskrig har han ønsket at vi som samfunn setter sterkere fokus på hva vi har lært om Det ondes problem. Den arven han og Aktive Fredsreiser ønsker å gi generasjonene som kommer, er kunnskap.
Prisen dekkes av overskuddet fra Aktive Fredsreisers ungdomsturer til konsentrasjonsleirene.
Prisen deles ut i samarbeid med Institutt for fredsforskning PRIO.

Om Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser er et idealistisk reiseselskap som arrangerer holdningsskapende tematurer for ungdom, primært til konsentrasjonsleirer i Polen og Tyskland. I år reiser ca 11.000 mennesker med Aktive Fredsreiser til Auschwitz, Birkenau, Sachsenhausen og Ravensbrück. Reiseselskapet ble etablert av Helga Arntzen i 1998, som også etablerte "Hvite busser til Auschwitz" i 1992. www.aktive-fredsreiser.no

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE