Fangenes Testament til Erling Borgen

Aktive Fredsreisers pris "Fangenes Testament" gis i år til journalist Erling Borgen. Han har gjennom sin journalistiske dokumentasjon av konflikter og mellommenneskelige forhold i flere verdensdeler, bidratt til en økt forståelse av betingelsene for fredsskapende prosesser. Det tilleges også stor betydning at hans arbeid gjenspeiler en respekt for folkeretten og enkeltmenneskers grunnleggende behov.

Erling Borgen
Høyoppløselig

Erling Borgen var journalist i NRK/Dagsrevyen fra 1979 til 1999. korrespondent for Latin-Armerika fra 1988 til 1992, korrespondent for Asia fra 1996 til 1999. og har siden 1999 laget dokumentarfilmer om blant annet menneskerettigheter, AIDS i Sør-Afrika, indianerne i Guatamala, Nelson Mandela og sukkerslavene på Den dominikanske republikk for blant andre NRK, TV2, Kirkens nødhjelp og Utenriksdepartementet. Borgen er født i 1948.

Fangenes Testament gis til "den eller de som i skrift, tale eller handling medvirker til opplysning som fremmer forståelsen av Det Onde slik at vi bedre skal bli i stand til å bygge barrierer mot det i vårt eget sinn. Prisen går i særdeleshet til forskerer som har brukt av sin tid, kunnskap og innsikt for å bygge opp en reell beredskap mot ondskap - og til fremme for fred."
(Fra statuttene for prisen.)

Prisen blir delt ut under Aktive Fredsdager i Risør 4. og 5. juni.

Tidligere prisvinnere

2002: Professor i statsvitenskap Bernt Hagtvet
2003: Dommer ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg Hanne Sophie Greve
2004: Professor Arne Johan Vetlesen
2005: Stabsprest Bård Mæland og det Norske Feltprestkorpset

Om Fangenes Testament

Prisen består av et håndmalt diplom og 50.000 kr, og deles ut i samarbeid med Norsk Fredsforskningsinstitutt (PRIO). Navnet "Fangenes testamente" er Tollef Larssons idé. Helt siden han selv satt i konsentrasjonsleirer under den annen verdenskrig har han ønsket at vi som samfunn setter sterkere fokus på hva vi har lært om Det ondes problem. Den arven han og Aktive Fredsreiser ønsker å gi generasjonene som kommer, er kunnskap.
Prisen dekkes av overskuddet fra Aktive Fredsreisers ungdomsturer til konsentrasjonsleirene.
Prisen deles ut i samarbeid med Institutt for fredsforskning PRIO.

Om Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser er et idealistisk reiseselskap som arrangerer holdningsskapende tematurer for ungdom, primært til konsentrasjonsleirer i Polen og Tyskland. I år reiser ca 11.000 mennesker med Aktive Fredsreiser til Auschwitz, Birkenau, Sachsenhausen og Ravensbrück. Reiseselskapet ble etablert av Helga Arntzen i 1998, som også etablerte "Hvite busser til Auschwitz" i 1992. www.aktive-fredsreiser.no

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE