Evelin Lindner får Fangenes Testament 2009

Forskning skaper kunnskap og kunnskap skaper innsikt. Spørsmålet er om denne innsikten bidrar til holdninger som mobiliserer mot rasisme, intoleranse og totalitære ideologier? Og vil kunnskap om hvor lett det er å utføre onde gjerninger øke motstandskraften mot å iverksette dem?

Forskere i disipliner som sosiologi, psykologi, psykiatri, filosofi, historie og teologi oppfordres til å formidle sin kunnskap og skape forståelse og holdninger mot onde handlinger. Denne type formidling kan være en spennende utfordring som ikke kommer i konflikt med forskningens frihet eller forskerens integritet. Her kan forskeren forsvarer sin frihet ved å formidle kunnskap og innsikt som kan demme opp mot ensretting og totalitære ideologier.

Fangenes Testamente

I samarbeid med Norsk Fredsforskningsinstitutt – PRIO, deler Aktive Fredsreiser ut prisen Fangenes Testamente. Prisen skal hedre personer eller grupper som har gjort noe spesielt for å formidle kunnskap om konflikt- og fredsskapende prosesser på en forståelig måte til folk flest. I år overrekkes prisen for sjette gang.

Årets prisvinner

Årets pris går til Evelin Gerda Lindner for hennes utrettelige arbeid som forsker og aktivist for alles menneskeverd – mot ydmykelse og fornedrelse. Lindner forteller at nettopp denne prisen, som har sitt utspring i tematikk rundt den andre verdenskrig og fortsetter til krigene etter krigen, har iverksatt nye prosesser hos henne spesielt relatert til sin egen oppvekst som fordrevet i etterkrigstidens Tyskland.

Tidligere prisvinnere:

2002 – Bernt Hagtvet
2003 – Hanne Sophie Greve
2004 – Arne Johan Vetlesen
2005 – Bård Mæland and the Norwegian Peace Corps
2006 – Erling Borgen
2007 – Kåre Lode
2008 – Edvard Hauff

For mer informasjon, ta kontakt med informasjonsansvarlig ved Aktive Fredsreiser,
Kamilla Solheim,
mobil 98660483

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE