Fangenes Testament 2010

Filosofen Lars Fredrik H. Svendsen (40) får prisen Fangenes Testament for hans arbeid med bevisstgjøring rundt menneskelig lidelse og ondskap. Prisen deles ut av Aktive Fredsreiser, i faglig samarbeid med Instituttet for Fredsforskning (PRIO).

Lørdag 19. juni deles Fangenes Testament ut i Risør. Prisutdelingen er en del av fredsdagene som Aktive Fredsreiser arrangerer 17.- 23. juni i Risør.

Utdeling av prisen Fangenes Testament 2010

Kunnskap gir innsikt som kan gjøre det vanskeligere å iverksette onde handlinger. Fangenes Testament går til forskere som bruker sin kunnskap til å fortelle om ondskapens ansikt, om de prosesser og virkemidler som brukes i dens tjeneste.

I samarbeid med Institutt for Fredsforskning (PRIO) deler Aktive Fredsreiser hvert år ut prisen Fangenes Testament. Prisen skal hedre personer som har gjort noe spesielt for å formidle kunnskap om konflikt- og fredsskapende prosesser på en forståelig måte til folk flest. I år overrekkes prisen for niende gang.

Årets prisvinner

Årets pris går til Lars Fredrik H. Svendsen. Han skrev i 2001 boken ”Ondskapens filosofi” som senere er blitt oversatt til flere språk. Det er en skarp og utfordrende bok, og den inneholder mye egnet til både å provosere og å skape ettertanke. Priskomiteen bak Fangenes Testament mener at boken representerer et av de viktigste bidragene innen moderne filosofisk tenkning til en bedre forståelse av menneskelig ondskap.
I årene etter boken om ondskap har Svendsen blant annet vært opptatt av å forstå forutsetningene for de verdiene som kjennetegner demokratisk liberalisme: frihet, rettsikkerhet og individuelle rettigheter. Også dette er viktige forutsetninger for å bygge et bolverk mot menneskelig ondskap av den typen som fikk manifestere seg i for eksempel Hitlers og Stalins diktaturer.
Svendsen er en forfatter som bidrar til at filosofiske debatter finner veien utenfor universitetene og de filosofiske fagmiljøene. Og dette er nettopp hensikten med prisen Fangenes Testament: å gi positiv oppmerksomhet til akademikere som bruker av sin kunnskap til å bringe viktige debatter ut i offentligheten, og som fokuserer på å forstå og bekjempe menneskelig lidelse og ondskap.

Fredspriskonsert

23. juni arrangeres det en Fredspriskonsert i forbindelse med Risør Kammermusikkfest. Temaet for årets festival er eksil, og musikk skapt i nazistenes konsentrasjonsleirer står på programmet. Under konserten vil vinneren av Fangenes Testament bli presentert av Tollef Larsson som selv satt i konsentrasjonsleir under andre verdenskrig. Navnet på prisen Fangenes Testament var hans ide.

Tidligere prisvinnere:

2002 – Bernt Hagtvet
2003 – Hanne Sophie Greve
2004 – Arne Johan Vetlesen
2005 – Bård Mæland and the Norwegian Peace Corps
2006 – Erling Borgen
2007 – Kåre Lode
2008 – Edvard Hauff
2009 - Evelin Lindner

For mer informasjon:
Aktive Fredsreiser
Besøksadresse: Fredshuset, Kranvn. 4b
Postadresse: Postboks 19, 4951 RISØR, Norge
Telefon 37153900

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE