Right Sidebar

Noe tekst her

Fangenes Testament 2012 til Gene Sharp

Prisen "Fangenes Testament" deles ut til akademikere, foredragsholdere og forfattere som benytter sin kunnskap til å bygge barrierer mot det onde, og som bidrar til kunnskap om fred for kommende generasjoner. Den tidligere konsentrasjonsleirfangen fra andre verdenskrig, Tollef Larsson, hadde ideen til prisen. Hans oppfordring er at vi må utnytte kunnskapen og erfaringene fra denne grusomme perioden, og fra liknende hendelser i nær og fjern fortid. Dette for at kommende generasjoner skal lære å unngå disse onde handlingene og aldri glemme deres virkelighet.

Gene Sharp
Foto: TVF Internationa

Ti år etter prisen ble delt ut første gang går Fangenes Testamente til Dr. Gene Sharp fra Albert Einstein Foundation.

Dr. Sharp har i flere år skrevet om hvordan man velter totalitære regimer ved bruk av ikke-voldelige metoder - et tema som gjenspeiles i tittelen til hans mest kjente bok "Fra Diktatur til Demokrati". Hans bøker og ideer har stor innflytelse langt utover klasserommene. Tekstene har inspirert opprørere og fredsbyggere i blant annet Burma, Bosnia, Estland, Zimbabwe, og nå nylig i Tunisia og Egypt.

Han er i dag seniorforsker i “Albert Einstein Foundation” i Boston, og Professor emeritus på University of Massachusetts Dartmouth. I nesten tretti år var han tilknyttet et forskningsprosjekt på Harvard University's Center for International Affairs.

Det er en stor ære og et privilegium for Aktive Fredsreiser (Travel for Peace), sammen med PRIO (Institutt for fredsforskning) å dele ut prisen "Fangenes Testament" til Dr. Sharp. Vi ønsker ham velkommen til Risør for å motta prisen lørdag 9. juni.

The "Fangenes Testament" award to Gene Sharp

"Fangenes Testament" ("The Prisoners' Testament") is an award given to academics, speakers, and writers who utilize their knowledge to build bulwarks against evil and contribute to knowledge about peace for coming generations. It is an award instituted by Tollef Larsson, a former prisoner of Nazi concentration camps, who want to ensure that we utilize the knowledge and experiences generated from the horrific period of World War II, and from similar instances near and close in history, to make sure that coming generations are taught how to avoid those evils, while never forgetting the reality of them.

The award for 2012, ten years after the award was first handed out, goes to Dr. Gene Sharp of the Albert Einstein Foundation.

Dr. Sharp has for years taught and written about how to move – as his most famous book title has it – "From Dictatorship to Democracy", utilizing peaceful means. His books and ideas have had great influence, way beyond the classroom. His writings have inspired dissidents and peacebuilders in Burma, Bosnia, Estonia, Zimbabwe, and most recently in Tunisia and Egypt, to mention some of those places where his ideas have been diligently studied. He is today a Senior Scholar at the Albert Einstein Foundation in Boston, Massachusetts, and also a Professor Emeritus at the University of Massachusetts Dartmouth. For nearly thirty years he held a research appointment at Harvard University's Center for International Affairs.

It is a great honor and privilege for Aktive Fredsreiser (Travel for Peace), which together with PRIO (Peace Research Institute Oslo) hands out the "Fangenes testamente" award, to welcome Dr. Sharp to Risör to receive that award on Saturday, June 9, 2012."

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE