Right Sidebar

Noe tekst her

Fangenes Testament 2013 til Jakob Lothe

Prisen Fangenes Testamente for 2013 tildeles litteraturviteren Jakob Lothe for hans arbeid med videreformidling av historier og stemmer fra Den andre verdenskrig.

Jakob Lothe
Foto: pax.no

Jakob Lothe er professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han er også professor II ved Universitetet i Bergen og leder av menneskerettsutvalget i Det Norske Videnskaps-Akademi. Hans akademiske virke representerer et fruktbart og viktig møte mellom solid vitenskapelig arbeid og et skarpt øye for menneskers sårbarhet og behovet for å advare mot menneskelig ondskap. Han er ikke minst opptatt av å videreformidle «narrativer» – fortellinger – som kan levendegjøre menneskers møte med, og overvinnelse av, ondskap og fornedrelse.

I denne sammenheng har han gjort viktig arbeid både med fiksjon (så vel film som litteratur) og biografiske og faglitterære fremstillinger. Med boken Tidsvitner fra 2006, skrevet sammen med Anette Storeide, gjorde han et usedvanlig viktig arbeid med å ta vare på tanker, ord og formuleringer fra mennesker som opplevde Den andre verdenskrigs gru på nært hold. Han har gjort et omfattende arbeid med Holocaust-narrativer, som også er blitt internasjonalt publisert og anerkjent.

Jakob Lothes kombinasjon av høykompetent vitenskapelig virke, undervisning og videreformidling av grunnleggende, menneskelige fortellinger gjør ham til en verdig mottaker av Fangenes testamente. Prisens hensikt er å gi positiv oppmerksomhet til akademikere som bruker av sin kunnskap til å bringe viktige debatter ut i offentligheten, og som fokuserer på å forstå og bekjempe menneskelig lidelse og ondskap. Et grunnspørsmål for Aktive fredsreiser, som står bak prisen, er hvordan vi tar vare på, levendegjør og videreformidler historier om slike skjellsettende begivenheter i menneskehetens historie, for slik å bygge et bolverk mot brutalitet og ondskap. Jakob Lothes arbeid gir et viktig bidrag til nettopp det.

Fangenes Testamente deles ut av Aktive Fredsreiser i Risør, i samarbeid med PRIO (Institutt for fredsforskning).

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE