Elling Kvamme - Et tidsvitne har gått bort

Elling Kvamme er død 97 år gammel. I en årrekke har han reist som tidsvitne for Aktive Fredsreiser på våre tematurer til de tidligere konsentrasjonsleirene.
Kvamme ble sammen med rundt 1200 studenter arrestert den 30. november 1943. Senere ble han sammen med 644 andre studenter deportert til Tyskland.
Kvamme ble internert i konsentrasjonsleiren Buchenwald. Fangenskapet gjorde dypt inntrykk på ham, og ga en helt spesiell dimensjon i livet. Dette har han senere formidlet videre til norske ungdommer.

Elling Kvamme

Ungdommen må bli vår hukommelse!”, sa Elling, og utdypet;
”Vi må aldri glemme historien, men levere den videre til de unge. Den må bevares for framtidige generasjoner, slik at dette uhyrlige ikke skal gjenta seg.
Når vi i dag ser hvordan ulike nynazistiske retninger neglisjerer, og benekter krigshistorien er det viktig å spre kunnskap om hvor ødeleggende en krig er.

Vi tidsvitner har selv følt det på kroppen, og har med egne øyne sett den lidelsen uskyldige mennesker ble påført under nazistenes regime.”

”Jeg er bekymret for hva som skjer den dagen da det siste tidsvitnet har tystnet. Vil det da være fritt fram for revisjonistene, for alle de som fornekter Holocaust, og de som fremholder at konsentrasjonsleirene bare var oppdragelsesanstalter for ”villfarne individer”?
Når vi er borte, er det andre som må bære med seg denne kunnskapen videre, og gjøre hva de kan for å skape en verden hvor menneskerettighetene og menneskeverdet står i sentrum.”

Elling Kvamme var en sterk drivkraft, og han la ned et stort engasjement for å bringe kunnskapen videre.
I 1993 traff han den rumenske legen Adolf Herko, som han hadde delt seng med på sykestua i Buchenwald i 1944. Rumeneren var nå delegat i den internasjonale Buchenwald-komiteen, og gjorde Elling oppmerksom på at Norge ikke hadde noen representant der. Det ble opptakten til Den norske Buchenwald-foreningen, som ble etablert i 1994. Elling var en stor kapasitet for foreningen, og var formann fram til han døde.
Hans utrettelige arbeid ble lagt godt merke til, og i 2004 mottok den tidligere medisinprofessoren ved Universitetet i Oslo St. Olavs orden, ridder av 1. klasse. Dette for sin faglige innsats, men også for sitt mangeårige engasjement for krigsofre, som leder av Den norske Buchenwaldforeningen. 

På turene med Aktive Fredsreiser møtte han hundrevis av skoleelever fra hele landet, og på temakveldene presiserte han alltid viktigheten av å skille mellom nazismen og dagens Tyskland. På sin egen saklige måte fortalte han historien om medisinerstudenten som fikk oppleve krigens grusomheter på nært hold, men fremholdt samtidig viktigheten av å bygge våre liv og vårt samfunn på verdier som er grunnfestet i menneskerettighetene.

Ved Elling Kvammes bortgang har en advarende røst stilnet. Som tidsvitne ga han oss en arv vi skal forvalte. Nå er det opp til oss andre å bringe hans historie, innsikt og engasjement videre.

Vi lyser fred over hans minne

Ansatte og reiseledere i Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE