Markering av Nobels Fredspris til Juan Manuel Santos

Nobels Fredspris er blitt delt ut hvert år siden 1901 i henhold til Alfred Nobels testamente, som sier at den skal gå til den person som har gjort mest for

* Brorskap mellom nasjoner
* Avskaffelse eller reduksjon av krigsstyrker, og
* Spreding av fredsbudskapet.

Aktive Fredsreisers visjon ligger nært opp til Alfred Nobels budskap.
Vi arbeider for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende.

Dette gjør vi først og fremst gjennom våre dokumentasjonsreiser til bl.a. Polen og Tyskland, hvor konsentrasjonsleire fra 2. verdenskrig vitner om krigens grusomheter.

Vi lærer også om menneskerettighetene, toleranse, og om viktigheten av demokratiske prosesser. Gjennom å dele kunnskap om kultur og identitet arbeider vi for å bygge ned fremmedfrykt og heller styrke gleden over mangfold og kulturforskjeller.

Vi ønsker å takke alle som deltok på arrangementet!

VIRK bidro med dikt og sang, ordføreren holdt en flott appell og Viviana Halvorsen Olsen holdt et fantastisk foredrag om Colombia. 

Santos tale ble overført direkte på storskjerm. Det var i sannhet en STOR tale som gir håp for et fredelig Colombia.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE