Tale Fredsparken Risør 10.12.16

Tale ved Ordfører Per Lunden

I dag overrekkes Nobels fredspris for 2016 til Colombias president Juan Manuel Santos for hans innsats for å få slutt på den 52 år lange borgerkrigen i landet. President Santos tok initiativet til de forhandlingene som resulterte i fredsavtalen mellom den colombianske regjering og FARC-geriljaen, og han har hele tiden vært en pådriver i fredsprosessen. Over 220.000 mennesker har mistet livet, og over 6 millioner mennesker er drevet på flukt som følge av den 52 år lange konflikten i Colombia.

Det er fint å kunne markere fredsprisen også lokalt i Risør i et arrangement der Aktive Fredsreiser og Helga Arntzen har tatt initiativet og der Risør kommune er medarrangør. I dag feirer vi både Nobels Fredspris og FNs internasjonale dag for menneskerettighetene. Nobelprisen gis normalt til personer og organisasjoner som har bidratt til å skape fred der det har vært krig og konflikt. En vel så viktig oppgave er å forebygge og unngå krig og konflikt. Her kan alle bidra, selvsagt også vi som bor i Risør.

Risør er på mange måter en fredsby etter som vi er så heldige å ha Aktive Fredsreiser etablert her. Det meste av næringslivet i Risør har som hovedmål å tjene penger og skape arbeidsplasser – og det er ingenting feil med det. Det er veldig viktig for lokalsamfunnet. Men det føles også godt at vi gjennom Aktive Fredsreiser har en virksomhet med tydelige ideologiske og humanitære mål. Og kanskje det viktigste mål for alle, nemlig å skape og vedlikeholde fred.

Dette arrangementet i Fredsparken, på dagen for utdeling av Fredsprisen i rådhuset i Oslo, samler normalt mange som har opplevd krig og kommet til Risør som flyktninger. Dere vet hva det vil si å leve i frykt for eget og familiens liv. Dere har sett grusomheter, overgrep og satt fra krig og væpnet konflikt kan gjøre med mennesker.

Det vi i Risør kan gjøre sammen er å verdsette freden. Det gjør vi gjennom å kjenne hverandre, vise hverandre respekt, støtte og hjelpe hverandre og se og engasjere seg i et lokalsamfunn og en verden utover våre egne særinteresser og hva som på kort sikt er mest behagelig for oss. Vi har alle i oss store ressurser og muligheter til å skape fred. La oss bruke de mulighetene og utnytte nettopp de ressursene!

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE