Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossInnlegg ved prisutdeling

Av Helga Arntzen

Om Aktive Fredsreiser:
Aktive Fredsreisers mål og visjon.

 1. Da jeg startet HBTA i 1992 var målet å få vekk nynazisme i Norge
 2. Da jeg startet AF i 1998 var målet i tillegg til å bekjempe nynazismen, å bli en fredsorganisasjon med tyngde
 3. Så har vi et mål til og det er å gjennomføre de beste holdningsskapende skole- og tematurer
 4. Og vi har enda et mål – bli best på Berlin
 5. Det er også et mål å starte fredsklubber rundt om i landet
 6. Og det er et mål å ha mange medlemmer i fredsklubben.
 7. Målet med fredsklubben er at den er faglig så interessant at det blir verdensomspennende men den skal gi oss også flere turer i vidergående skole
 8. Vårt mål har vært- og er fremdeles å få til en forsoning med HBTA. Ting tar tid, men jeg er sikker på at vi vil få det til.

Hvordan har 2007 gått:
Vi har hatt 10 973 reisende fordelt på 208 busser med 47 mill. i omsetning.

Overskuddet blir brukt til å støtte

 1. Risprosjektet i Gambia hvor første målet er å brødfø 4 000 mennesker, men langsiktige målet er å brødfø hele Gambia. Den første risavlingen er innhøstet.
 2. Vi bygger et fredshus i Gambia i tilknytning til universitetet som inneholder 4 IT klasserom, en hall til fredsundervisning og et kontor til oss.
 3. Vi støtter 200 fadderbarn.
 4. Vi gir universitetsutdannelse til 2 studenter i Gambia og en i England
 5. Vi har støttet dr. Momodou Jain med reise til Norge for å ta professorgrad. Det ligger an til at han blir den første professoren i Gambia.
 6. Vi har også brukt av vårt overskudd til å bygge opp fredsklubben Active for Peace.
 7. Og vi har bygget en fredspark i Risør

Når man har holdt på i 10 år, så går vanligvis omsetningskurven ned hvis man ikke klarer å fornye seg.
Hos oss går kurven fremdeles opp.
Det ser ut til at i år blir vårt beste år med 11 400 reisende.

Vårt mål er å bli best på skoleturer
bli best på Berlin og bli en Fredsorganisasjon med tyngde.

Nelson Mandela sier:
Det fineste i livet er ikke aldri å falle, men å reise seg hver gang vi faller.