Forfatter Alf R. Jacobsen får Fangenes Testamente

Fangenes Testament 2015 går til forfatteren Alf R. Jacobsen for hans bidrag som historieforteller til å styrke kunnskapen om andre verdenskrig. Prisen tar sitt utgangspunkt i nettopp andre verdenskrig. Derfor er det særlig passende i år, 75 år etter at krigen kom til Norge og 70 år etter at den tok slutt, å tildele prisen til en formidler som har skrevet om sentrale hendelser under denne krigen.

Alf R. Jacobsen

Prisutdelingen foregår på Fredshuset lørdag 20. juni klokken 14.00. I begrunnelsen for tildelingen til Jacobsen står det blant annet «Gjennom sine bøker om andre verdenskrig har Alf R. Jacobsen bidratt til å levendegjøre og også nyansere viktige hendelser i den norske krigshistorien. Jacobsen er allment anerkjent som en drivende god historieforteller.

Derigjennom har han også maktet å minne et moderne publikum om hvor dramatisk, vanskelig og avgjørende Den andre verdenskrig var, ikke bare militært, men også politisk og ideologisk. Alf R. Jacobsens kombinasjon av en særegen fortellerevne og en sterk historiskbevissthet gjør ham til en verdig mottaker av Fangenes testamente»

Hensikten med prisen Fangenes Testamente er å gi oppmerksomhet og anerkjennelse til forskere, forfattere og andre som bruker av sin kunnskap til å bringe kunnskap og viktige debatter ut i offentligheten, og som fokuserer på å forstå og bekjempe menneskelig lidelse og ondskap. Prisen består av et håndmalt diplom og 50.000 kr, og deles ut i samarbeid med Norsk Fredsforskningsinstitutt (PRIO).

Navnet "Fangenes Testamente" er Tollef Larssons idé. Helt siden han selv satt i konsentrasjonsleirer under 2. verdenskrig har han vektlagt at vi må utnytte kunnskapen og erfaringene fra denne perioden, og fra liknende hendelser i nær og fjern fortid.

Bibliografi

* Angrep ved daggry (Dokumentar og historie, Vega forlag 2012)
* Bitter Seier (Dokumentar og historie, Vega forlag 2013)
* Miraklet ved Litza (Dokumentar og historie, Vega forlag 2014)
* Djevelens kobber (Krim, Vega Forlag 2014)
* På havets bunn – sjøkrig og skattejakt (Dokumentar og historie, Vega forlag 2015)
* Mellom to onder (Dokumentar og historie, Vega forlag, 2012)
* Kongens nei (Dokumentar og historie, Vega forlag, 2011)
* Krysseren Blücher (Dokumentar og historie, Vega forlag, 2010)
* Svend Foyn. Fangstpioner og nasjonsbygger (Biografier og memoarer, Aschehoug, 2008)
* Krigen i nord (Dokumentar og historie, Aschehoug, 2006)
* Rød august (Dokumentar og historie, Aschehoug, 2005)
* Til siste slutt (Dokumentar og historie, Aschehoug, 2004)
* Banesår. Tirpitz og jakten på X5 (Dokumentar og historie, Aschehoug, 2003)
* Forli (Sakprosa, Aschehoug, 2002)
* Tango bacalao (Krim og spenning, Aschehoug, 2000)
* Typhoon (Krim og spenning, Tiden, 1999)
* Kameleon (Krim og spenning, Tiden, 1998)
* Rødt som kirsebær (Roman, 1994)
* Uten skrupler (Sakprosa, 1993)
* Iskyss (Sakprosa, 1991)
* Svartkammeret (medf) (Sakprosa, 1989)
* Kharg (Roman, 1988)
* Kværner, krig. Dagbok fra et aksjeraid (Sakprosa, 1987)
* Ikkevold-saken (Dramatikk, 1987)
* Kampen om kosmos (Sakprosa, 1986)
* Osiris (Krim og spenning, 1986)
* Muldvarpene (Sakprosa, 1985)
* Børshaiene (medf) (Sakprosa, 1985)
* Dynastiet Bergersen (Sakprosa, 1984)
* Eventyret Anders Jahre (Sakprosa, 1982)
* Stalins gull (Krim og spenning, 1982)

(Kilde: Store norske leksikon)

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE