Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossAktive Fredsreisers visjon og Fangenes Testament

Av Helga Arntzen

I 1992 startet jeg Hvite Busser til Auschwitz i Risør og i 1998 Aktive Fredsreiser. Målet var å gi ungdom en effektiv vaksine mot nynazisme. I dag er Norge det land i Europa med færrest nynazister.

Helga Arntzen - Erling Borgen - Marianne K. LindstrømI tillegg til arbeid emot nynazisme fokuserer Aktive Fredsreiser også på menneskerettigheter og fredsskapende prosesser. Aktive Fredsreiser har lang erfaring i å jobbe med norsk ungdom. På reisene drar deltakerne til konsentrasjonsleirer for med egne øyne å se følgene av diktatur og krig. Aktive Fredsreiser legger stor vekt på å se sammenhenger mellom 2. verdenskrigs forbrytelser og dagens kriger og voldelige konflikter.

I år reiser foreløpig 10 600 ungdommer og voksne i 187 busser til konsentrasjonsleirene Auschwitz, Birkenau, Sachsenhausen og Ravensbrück og kulturbyene Krakow, Praha og Berlin.

Til sammen har det reist 130 000 ungdommer og voksne med Hvite Busser til Auschwitz og Aktive Fredsreiser.

Det er 62 tidsvitner som reiser med oss og vi har 50 reiseledere. Det er 6 heltidsansatte og 1 deltidsansatt på kontoret, samt 2 sjåfører.

Aktive Fredsreiser ønsker å bli en fredsorganisasjon med tyngde.

I samarbeid med Den norske Helsingforskomiteen har vi laget et menneskerettighetskurs på vår internettside. Dette kurset er også oversatt til polsk, russisk, engelsk og tysk.

Et samarbeid med Desmond Tutus fredssenter i Cape Town skal føre til årlige studieturer for å lære av den Sør Afrikanske fredsprosessen og av sannhetskommisjonen.

Et samarbeid med PATRIR – Peace, Action, Training, Research Institute of Romania og Johan Galtungs nettbaserte fredsuniversitet TRANCEND blir det arrangert en årlig fredsleir ”ungdom for positiv endring”. På denne fredsleiren får ungdom anledning til å komme sammen i et miljø fylt av engasjement og energi for å utveksle ideer, lære av hverandre og hjelpe hverandre til å utvikle nye perspektiver.

I dag skal fredsklubben ”Active for peace” offisielt åpnes. Active for Peace er et unikt tilbud til ungdom i alle aldre som vil arbeid for fred, forsoning og menneskerettigheter. Fredsklubben er et møtested for ungdommer fra hele verden. Vi ønsker å bygge broer over konflikter på tvers av landegrenser og etniske, religiøse og politiske skillelinjer.  Active for Peace arbeider med internasjonale spørsmål og har globale perspektiver på konfliktløsning og fredsbygging. Samtidig skapes positive bidrag i lokalsamfunnene hvor vi lever. Det legges opp til interaktive klasserom på fredsklubbens nettsider. Medlemmene har eget chatroom der de kan møtes, diskutere kursene de deltar i og utveksle erfaringer og ideer. Aktive for Peace vil legge ut minst ett nyhetsbrev på internett hvert kvartal.

Slik som Berlin-muren alt fordi folket i øst stod sammen, slik ønsker vi oss at folket i verden skal stå sammen og ikke aksepterer krig og urett. En slik kraft ønsker vi å samle i fredsklubben.

Vi har nettopp kjøpt et fredshus her i Risør (gamle brenneriet fra 1770) og planlegging av aktiviteter er i full gang. Huset skal være sete for fredsklubben. Der skal vi fokusere på fred, ikke vold, bærekraftig utvikling, harmoni mellom troende, beskyttelse av miljø. Vi vil fokusere på viktigheten av enkeltmenneskes engasjement og mulighetene til å forandre kursen verden er i. Forbilder Gandhi, Marin Luther King, Nelson Mandela, Mor Theresa, Desmond Tutu og mange flere. ”Det finnes ingen veier til fred, fred er veien vi må bygge selv” sa Mahatma Gandhi.

Aktive Fredsreiser har også eget forlag og det er utgitt 2 bøker ”Jeg vil ikke dø” av den norske jøden Robert Savosnick, og ”Menneskeverd og Fangeberetninger” med redaktør Morten Smith Tveten. Bøkene tilbys skoleklasser for salg som inntekt for sin egen klassetur.

Aktive fredsreiser samarbeider med fredsinstituttet PRIO og Henrik Syse og vi velger i felleskap prisvinneren for den årlige prisen ”Fangenes Testamente”. Det var tidsvitne Tollef Larsson som ga Helga Arntzen ideen til denne prisen. Helt siden Tollef Larsen selv satt i konsentrasjonsleier under 2. verdenskrig har han ønsket at vi som samfunn setter sterkere fokus på hva vi har lært om det ondes problem, med vekt på spørsmål som:

  • Hvordan oppstår konflikter, og hvordan kan de løses?
  • Hvorfor tyr mennesker til vold som et redskap i konflikt?
  • Hvis konfliktene ikke kan løses, hvordan kan vi leve med dem?

Fangenes Testamente skal gis til personer eller grupper som har gjort noe spesielt for å formidle kunnskap om konflikt- eller fredsskapende prosesser på en forståelig og god måte for folk flest.
Prisen er blitt tildelt:
Professor Bernt Hagtvet (2002)
Dommer Hanne Sofie Greve (2002)
Professor Arne Johan Vetlesen (2004)
Feltprest Bernt Mæland og Det norske feltprestkorpset (2005)
Erling Borgen (2006)

Prisen består av kr. 50 000, et håndmalt diplom og en medalje i sølv.

Tidsvitne Blanche Major er beskytter for Aktive Fredsreiser. Hun har mistet 31 av sin familie i Auschwitz. Blanche er et forsoningenes menneske. Hun sier at forsoning er likeverdig kunnskap i kampen for en bedre verden. Blanche sier også ”Vi kan ikke gjøre noe med fortiden, men jeg er sikker på at vi kan gjøre noe med fremtiden.” Blanche Majors Forsoningspris skal tildeles personer eller organisasjoner som på ulike plan engasjerer seg i forsoning og forsoningsprosesser.

Prisen er tildelt:
Enver Djuliman (2003)
Anne Kristine Herje (2004)
Inge Eidsvåg (2005)

Prisen består av kr. 30 000, et håndmalt diplom og en statue.

I samarbeid med den tyske ambassaden i Oslo og ambassadør Roland Mauch som er tilstede her i dag, bygger vi opp et konsept hvor norske ungdommer kan møte tyske skoleklasser og bygge vennskapsforbindelser. Vi ønsker også å bidra i kampen mot nynazisme i Tyskland og vi ønsker å bidra til forsoning og vennskap mellom Norge og Tyskland. På dette område samarbeider vi også med Verein zur Förderung von internationalem Kinder- und Jugendaustausch (VFKJ).

Det er viktig at historien ikke glemmes, slik at den ikke gjentar seg. Vi har derfor laget dokumentasjoner om våre tidsvitner. Dette arbeidet holder vi fremdeles på med.
           
Aktive Fredsreiser støtter aktivt FNs tusenårsmål ved bla.a. å gi skolegang til 200 barn, kjøpe malariamedisiner og malarianett. Støtte et risprosjekt i Gambia.

Aktive Fredsreiser arbeider for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende.

Viljen til å ville skaper evnen til å kunne. La oss i felleskap ta et stor tløft for en bedre verden.