Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossReisegarantifondetNorsk reiselivsforening

Utdelingen av prisen Fangenes Testament

Fangenes Testament ble delt ut i Fredshuset lørdag 11.06.22

Prisen gikk i år til Milfrid Tonheim, for jobben som rådgiver og forsker på reintegrering av barnesoldater.

Milfrid Tonheim har organisert et forskningsfelleskap mellom Senter for Imterkulturell Kommunikasjon i Stavanger og to universitet i Øst-Kongo.

Resultatet av dette forskningsfelleskapet ga innsikt i jentesoldatenes problemer og anviste mulige veier til et normalt liv.

Tonheims engasjement har ført til oppstart av bistandsprosjekt for utdanning rettet mot barn født av jentesoldater og etter hvert også rettet mot andre sårbare barn rammet av krig og konflikter.

Lørdag ble hun overrakt prisen av Agnete Schjønsby fra Fredsforskningsinstituttet PRIO og daglig leder Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser. Prisen består av et diplom, en medalje og 75.000 kroner.