Forsiden - Fangenes Testamente - Åpningstale ved ordfører Per Kristian LundenKontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossÅpningstale ved orfører Per Kristian Lunden

Aktive Fredsreiser, med hovedkontor her i Risør, er en etablert organisasjon i Norge og internasjonalt. Aktive Fredsreiser arbeider for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende. Det er et viktig formål som Helga Arntzen og hennes medarbeidere gjentar nesten hver gang vi møtes.

Er dette arbeidet fortsatt viktig og nyttig?  Min påstand er: Ja, mer enn noen gang! Vi lever i et helt annet mediemangfold enn for få år siden. Tidligere slo vi opp i et leksikon eller en historiebok for å finne riktige og viktige opplysninger. Nå omgis vi at millioner av mediekanaler der noen forsøker å formidle et ærlig og sant bilde, men der mange forvirrer oss med halvsannheter, forfalskninger, direkte løgn og konspirasjonsteorier. Våre forbilder er heller ikke til å stole på. USAs president er nå tatt i over 10 000 løgner, feilaktigheter og villedende påstander. Det enorme mediemangfoldet gjør også at vår oppmerksomhet må fanges i løpet av få sekunder. Det er sjelden vi får anledning til å gå i dybden og reflektere.

Inn i dette forvirrende mediemangfoldet kommer stadig nye kull ungdommer inn. Ungdommen er hovedmålgruppen til Aktive Fredsreiser og derfor trenger vi Helga og hennes mange medarbeidere og tidsvitner mer enn noen gang. Ved å reise, ved å se, lytte og føle skapes forståelse og holdninger blant nye generasjoner. Vi trenger også at viktige krigsminner bevares og utvikles til kunnskap og ettertanke. Nettopp her kommer årets prisvinner av ”Fangenes testamente” inn som et svært godt eksempel. Små steiner spredt rundt i en by blir til sammen et enormt sterkt og effektfullt minnesmerke.

Jeg er forøvrig veldig optimistisk på ungdommens vegne. De er ofte langt klokere, mer kritiske og reflekterte brukere av sosiale og digitale medier enn voksne. Heldigvis. Det minner meg om at også Aktive Fredsreiser har viktige holdningsskapende reiser for voksne. Kunnskap og holdninger kan for mange ikke bare skapes og formidles en gang, men må gjentas som påfyll av en vaksine.

Prisen ”Fangenes testamente” og markeringen av denne tar utgangspunkt i Tollef Larssons erfaringer og store spørsmål etter opphold i konsentrasjonsleir under andre verdenskrig. Kombinert med Helga Arntzens vedvarende kamp mot nynazisme og voldelige og totalitære holdninger. Også på dette feltet gir mediemangfoldet oss absurde utsagn, for eksempel om Holocaust og at drapet på 6 millioner jøder ikke har skjedd. Leder av Alliansen, Hans Lysglimt Johansen twitrer om ”Det falske Holocaust-narrativet”. Slike stemmer og slike holdninger bør ikke gis legitimitet eller status gjennom for eksempel deltakelse på Arendalsuka. Ytringsfriheten er enormt viktig, men de som lager viktige plattformer for ytringer og debatt har også et ansvar. Vi skal ta vare på bredden i debattene, mangfoldet og de kritiske røstene, men vi skal ikke bygge opp under hat, rasisme og alvorlig historieforfalskning.

Jeg ønsker derfor Aktive Fredsreiser lykke til i det viktige arbeidet dere gjør og jeg ser fram til denne og flere kommende prisutdelinger av ”Fangenes Testamente”.

Med det erklærer jeg prisutdelingen for 2019 for åpnet.